เมล็ดอลูกูล่า แปลงผักตรงนี้เป็นดินใหม่ที่ยังไม่มีธาตุอาหารและก็จุลอินทรีย์ในดิน หรือที่เรียกว่า “ดินไม่มีชีวิต” แนะนําให้เริ่มปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติ ผสมกับดินรวมทั้งรดน้ำ ทิ้งเอาไว้ 60 วัน ก็เลยเริ่มปลูกผักได้ผักแกล้มยอดนิยมอีกหนึ่งจำพวก […]